پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی (Tunku Abdul Rahman National Park Kota Kinabalu Malaysia) در فاصله کوتاهی از شهر کوتاکینابالو قرار دارد. این پارک دریایی در واقع یک مجمع الجزایر است که شامل 5 جزیره می باشد. پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی حدود یک میلیون سال قبل کاملا خشک بوده و بعد از پایان دوره یخبندان قسمتی از آن به زیر آب رفته و جزایر فعلی به نام های پولائو جایا، پولائو مانوکان، پائولا ماموتیک، پائولا ساپی و پائولا سولوگ را تشکیل داده است. شنا و ورزش‌های آبی، پیاده‌روی در جنگل‌ های جزایر و بازدید از موزه علوم دریایی از جمله تفریحات این پارک دریایی برای میهمانان تور مالزی می باشد. 

 

پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

تصویر پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی 

تصویر پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

 پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

تصویر پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی 

تصویر پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

 پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

تصویر پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

 پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

تصویر پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی 

تصویر پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی