پارک آبی آفاموسا کوالالامپور مالزی

پارک آبی آفاموسا کوالالامپور مالزی (A'Famosa Water Theme Park Malaysia) یکی از مکان های تفریحی مالزی است. بالن سواری، بازی تیرو کمان، بازی های آبی و سوارکاری از جمله تفریحاتی هستند که در این پارک انجام می شوند. انواع غذاهای محلی و غربی در رستوران پارک آبی آفاموسا کوالالامپور مالزی و در کنا دریاچه سرو م شوند. در این پارک استخر، آبشار و دریاچه نیز برای میهمانان تور مالزی وجود دارد. 

 

پارک آبی آفاموسا کوالالامپور مالزی

تصویر پارک آبی آفاموسا کوالالامپور مالزی

 پارک آبی آفاموسا کوالالامپور مالزی

تصویر پارک آبی آفاموسا کوالالامپور مالزی

پارک آبی آفاموسا کوالالامپور مالزی 

تصویر پارک آبی آفاموسا کوالالامپور مالزی