مرکز خرید ام ام مایگروس آنتالیا

مرکز خرید ام ام مایگروس آنتالیا در ساحل کنیالتی واقع شده است و دارای امکاناتی از قبیل رستوارن، سینما، کافه و... می باشد.

 

مرکز خرید ام ام مایگروس آنتالیا

تصویر مرکز خرید ام ام مایگروس آنتالیا