فاتح پور سیکری هند

فاتح پور سیکری هند شهری که در 50 کیلومتری آگرا قرار دارد. این شهر توسط اکبرشاه سومین پادشاه مغول هند ساخته شده است. معماری بنا برگرفته از معماری اسلامی، هندو و مسیحی می باشد. فاتح پور سیکری هند به دو بخش قسمت سیکری یا کاخ پادشاهی و قسمت فاتح‌ پور یا مسجد جامع تقسیم می شود. بخشهایی مانند تالار شنوندگان، مکان‌ها و مسجد‌ها هنوز هم کاملا سالم و در وضعیت مطلوبی هستند که از جمله آن می‌توان به پنج محل و بلند دروازه اشاره کرد. فاتح پور سیکری یکی از دیدنی های مهم شهر برای مسافران تور هند است. 

 

فاتح پور سیکری هند

تصویر فاتح پور سیکری هند

 فاتح پور سیکری هند

تصویر فاتح پور سیکری هند

فاتح پور سیکری هند 

تصویر فاتح پور سیکری هند

 فاتح پور سیکری هند

تصویر فاتح پور سیکری هند

فاتح پور سیکری هند 

تصویر فاتح پور سیکری هند