غار باتو کوالالامپور مالزی

غار باتو کوالالامپور مالزی (Batu Caves Kuala Lumpur Malaysia) یا غار میمون ها در شمال کوالالامپور قرار دارد. این غار در گذشته محل سکونت بومیان مالزی بود که در قرن 19 ام تبدیل به مکانی مقدش شد. غار باتو کوالالامپور مالزی از سه بخش تشکیل شده که غار مقدس یا همان معبد شهرت بیشتری دارد. معبد مقدس هندوها که در ارتفاع صد متری غار در سقف گنبدی شکل غار وجود دارد باعث شده تا هرساله در زمان جشن هندوها گردشگران زیادی داشته باشد. 

  

غار باتو کوالالامپور مالزی

تصویر غار باتو کوالالامپور مالزی

 غار باتو کوالالامپور مالزی

تصویر غار باتو کوالالامپور مالزی

 غار باتو کوالالامپور مالزی

تصویر غار باتو کوالالامپور مالزی

غار باتو کوالالامپور مالزی 

تصویر غار باتو کوالالامپور مالزی

 غار باتو کوالالامپور مالزی

تصویر غار باتو کوالالامپور مالزی

غار باتو کوالالامپور مالزی 

تصویر غار باتو کوالالامپور مالزی