غارهای الفنتا هند

غارهای الفنتا هند مجموعه ای است از غارهای کنده کاری شده که در جزیره ای به همین نام قرار گرفته است و در اواسط قرن 5 میلادی تا قرن 6 ساخته شده اند. داخل این غارها مجسمه های سنگی بزرگی وجود دارد که در فرقه هندو آنها را خدا یا شیوا می نامند. این غارها جزو آثار باستانی قبیله ی شیوا می باشند. نمادها و باورهای معنوی هندوها در نقشه‌ های این غارها به چشم می خورند. میهمانان و مسافران تور هند می توانند از این غارهای زیبا دیدن نموده و لذت ببرند. 

 

غارهای الفنتا هند

تصویر غارهای الفنتا هند

غارهای الفنتا هند 

تصویر غارهای الفنتا هند

 غارهای الفنتا هند

تصویر غارهای الفنتا هند