بوکیت بینتانگ کوالالامپور مالزی

بوکیت بینتانگ کوالالامپور مالزی (Bukit Bintang Kuala Lumpur Malaysia) خیابان اصلی و معروف در کوالالامپو است. این خیابان که به قلب تپنده کوالالامپور شهرت دارد منطقه ای برای سرگرمی و خرید مد روز کوالالامپور می باشد. در خیابان شلوغ بوکیت بینتانگ کوالالامپور مالزی رستوران ها، هتل ها و مراکز خرید زیادی وجود دارند. کالاهای موجود در فروشگاه های این خیابان نیز چندان گران نیستند. 

 

بوکیت بینتانگ کوالالامپور مالزی

تصویر بوکیت بینتانگ کوالالامپور مالزی

 بوکیت بینتانگ کوالالامپور مالزی

تصویر بوکیت بینتانگ کوالالامپور مالزی

 بوکیت بینتانگ کوالالامپور مالزی

تصویر بوکیت بینتانگ کوالالامپور مالزی

 بوکیت بینتانگ کوالالامپور مالزی

تصویر بوکیت بینتانگ کوالالامپور مالزی