باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی (National Zoo of Kuala lumpur Malaysia) یکی از جاذبه های گردشگری پربازدید در کوالالامپور مالزی که دارای حدود 44 هكتار وسعت است. در این باغ بیش از 450 نوع از انواع پستانداران، پرندگان، دوزیستان، خزندگان و آبزیان وجود دارند. در باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی اسب سواری و فیل سواری برای مسافران تور مالزی بسیار مهیج و جذاب خواهد بود. این باغ وحش در فاصله 13 کیلومتری کوالالامپور واقع شده است. 

 

باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

تصویر باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی 

تصویر باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی 

تصویر باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

 باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

تصویر باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

 باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

تصویر باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

 باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

تصویر باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی