ارگ آگرا در هند

ارگ آگرا در هند که به قلعه لعل یا خواهر تاج محل مشهور است، در قرن 16 میلادی به دستور اکبر شاه یکی از پادشاهان مغول، در ناحیه آگرای هندوستان و در 2 کیلومتری تاج محل ساخته شده است. این ارگ تاریخی شامل مساجد و قصر های بسیار زیبا و مجلل است که افسانه های شرقی را یادآوری می کند. ارگ آگرا در هند در ابتدا متعلق به سلسله لوریس بوده که به وسیله اکبر شاه کبیر، تصرف شده است. اکبر شاه در دوره حکمرانی خود مرکز حکومتش را از دهلی به آگرا تغییر داد و موجب شکوفایی و رونق آگرا شد. در همین دوره، اکبر شاه ارگ قدیمی سلسله لوریس را مورد بازسازی و تغییر شکل کلی قرار داد و آن را به درباری باشکوه مبدل کرد. این ارگ جزو دیدنی های مهم برای مسافران تور هند می باشد. 

 

ارگ آگرا در هند

تصویر ارگ آگرا در هند

ارگ آگرا در هند 

تصویر ارگ آگرا در هند

 ارگ آگرا در هند

تصویر ارگ آگرا در هند