گذر هنرمندان کیش

گذر هنرمندان کیش در ضلع شرقي خيابان سنايي است که سرديس چهره‌هاي شاخص رشته‌هاي مختلف هنري در آنجا به چشم می خورند. با بازدید از این مکان می تواید عکس های یادگاری زیبایی را با اساتید و هرمندان ایران داشته باشید. در گذر هنرمندان کیش سردیس هایی از جمله افرادی چون غلامحسين اميرخاني، خوشنويس؛ فرشچیان، نقاش؛ شهریار، شاعر؛ امیرکبیر، صدر اعظم؛ ابوالحسن صبا، موسيقيدان و سازنده ساز؛ غلامحسين بنان، موسيقيدان و خواننده آواز؛ شريف لطفي، موسيقيدان؛ علي محمد حيدريان، نقاش؛ حسين بهزاد، نقاش مينياتو، پروين اعتصامي، شاعر و مرتضي مميز، طراح گرافيك وجود دارد. 

 

گذر هنرمندان کیش

تصویر گذر هنرمندان کیش

گذر هنرمندان کیش

تصویر گذر هنرمندان کیش

گذر هنرمندان کیش

تصویر گذر هنرمندان کیش

گذر هنرمندان کیش

تصویر گذر هنرمندان کیش