دره گل ها ارمنستان

دره گل ها ارمنستان در شهر ایروان قرار دارد. این دره با طبیعت زیبای کوهستانی در فصل تابستان و با انبوهی از برف در فصل زمستان بسیار دیدنی است. دره گل ها ارمنستان شامل مجموعه های ورزشی و انواع رستوران ها و هتل ها می باشد. پیست اسکی این دره 7 کیلومتر است. در این دره چهار کلیسای بزرگ و دو کلیسای کوچک وجود دارد. آرامگاه دو پادشاه ارمنی که در جنگ سلجوقیان جان سپرده اند در این کلیساها قرار دارند. 

 

دره گل ها ارمنستان 

تصویر دره گل ها ارمنستان

 دره گل ها ارمنستان 

تصویر دره گل ها ارمنستان

 دره گل ها ارمنستان 

تصویر دره گل ها ارمنستان