جانتار مانتار هند

جانتار مانتار هند مجموعه ای است از انواع المان های معمارانه جانتار مانتار که توسط sawai jai singh طراحی شده است. این مجموعه در واقع یک رصدخانه را تشکیل می دهد و جانتار مانتار به معنای ابزار محاسبه می باشد. رصدخانه جانتار مانتار شامل 14 ابزار هندسی برای پیش بینی کسوف و خسوف، اندازه گیری زمان، گرفتن ردپای ستارگان و... می شود. 

 

جانتار مانتار هند

تصویر جانتار مانتار هند

 جانتار مانتار هند

تصویر جانتار مانتار هند

جانتار مانتار هند 

تصویر جانتار مانتار هند