تور ارمنستان

 


  


مشخصات پكيج تور ارمنستان ویژه اسفند 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال

           

سیلاچی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1390000

1500000

---

---

هرازدان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1400000

1650000

---

---

متروپل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1490000

1650000

---

---

آرارات

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1550000

1700000 --- ---

دایموند هوس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1550000

1700000

---

---

آنی پلازا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1600000

1820000

---

---

ریپابلیکا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1800000

2080000

---

---

پاریس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1600000

1770000

---

---

هیلتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1820000

2100000 --- ---

نشنال

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1990000

2450000

--- ---

ماریوت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2100000

2700000

--- ---
           

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - سیم کارت - راهنما - حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ارمنستان پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632 و 88530609

 

تور ارمنستان ویژه نوروز 95

 


 

 


مشخصات پكيج تور ارمنستان ویژه نوروز 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال

           

سیلاچی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

هرازدان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

متروپل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

آرارات

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

--- --- ---

دایموند هوس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

آنی پلازا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

ریپابلیکا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

پاریس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

هیلتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- ---

نشنال

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- ---

ماریوت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- ---
           

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - سیم کارت - راهنما - حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ارمنستان پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632 و 88530609

 

 

 

تور ارمنستان ویژه آذر 94

 


 

 


مشخصات پكيج تور ارمنستان ویژه آذر 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال

           

سیلاچی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1050000

1190000

---

---

هرازدان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1050000

1190000

---

---

متروپل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1140000

1440000

---

---

آرورات

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1140000

1370000

---

---

دیاموند هاوس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1150000

1360000

---

---

آنی پلازا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1170000

1460000

---

---

ریپابلیکا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1200000

1480000

---

---

پاریس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1300000

1770000

--- ---

هیلتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1340000

1730000

--- ---

نشنال

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  1430000 1870000  --- ---

ماریوت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1550000  2160000  --- ---

 

         

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - سیم کارت - راهنما - حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ارمنستان پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632 و 88530609

 

 

 

تور ارمنستان ویژه مهر 94

 


 

 


مشخصات پكيج تور ارمنستان ویژه مهر 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال

           

رجینه

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1100000

1230000

---

725000

سیلاچی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1140000 

1320000

---

725000

آکواتک

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1200000

1430000

---

725000

آرورات

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1300000

1645000

---

725000

ایمپریال پالاس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1300000

1620000

---

725000

آنی پلازا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1340000

1630000

---

725000

ریپابلیکا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1395000

1810000

---

725000

گلدن تولیپ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1600000

2100000

--- 725000

ماریوت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1730000

2420000

--- 725000

 

         

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - سیم کارت - راهنما - حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ارمنستان پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632 و 88530609

 

 

 

تور ارمنستان ویژه آبان 94

 


 

 


مشخصات پكيج تور ارمنستان ویژه آبان 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال

           

DDD

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1000000

---

---

---

سیلاچی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1035000

---

---

---

رجینه

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1080000

---

---

---

آویاترانس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1107000

--- --- ---

متروپل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1107000

---

---

---

ایروان دلوکس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1160000

---

---

---

آنی پلازا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1143000

---

---

---

گلدن پالاس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1395000

---

---

---

ماریوت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1485000

---

--- ---
           

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - سیم کارت - راهنما - حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ارمنستان پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632 و 88530609

 

 

 

زیر مجموعه ها

تور ارمنستان آبان,تور ارمنستان پاییز,تور لحظه آخری ارمنستان آبان

تور ارمنستان ویژه آبان,تور ارمنستان ویژه پاییز,تور لحظه آخری ارمنستان پاییز

تور ارمنستان ویژه تعطیلات آبان,تور ارمنستان ویژه تعطیلات پاییز,تور ارمنستان پاييز

 

 

تور ارمنستان ویژه عید غدیر,قیمت تور ارمنستان عید غدیر خم

رزرو تور ارمنستان عید غدیر,تور ارمنستان در تعطیلات عید غدیر

بهترین تورهای ارمنستان در عید غدیر,آفر تور ارمنستان ويژه عيد غدير

قیمت تور ارمنستان تعطیلات عید نوروز,تور ارمنستان فروردین,نرخ تور ارمنستان تعطیلات فروردین

قیمت تور ارمنستان تعطیلات عید نوروز,تور ارمنستان فروردین,نرخ تور ارمنستان تعطیلات فروردین

رزرو تور ارمنستان تعطیلات فروردین,تور ارمنستان نوروز,تور ارمنستان,تور ارمنستان تعطیلات نوروز

تور ارمنستان آذر,رزرو تور ارمنستان پاییز,تور ارمنستان

تور ارمنستان پاییز,تور ارمنستان ویژه پاییز,تورهای لحظه آخری ارمنستان

تور ارمنستان تعطیلات پاییز,نرخ ویژه تورهای ارمنستان آذر,تور ارمنستان ویژه تعطیلات آذر

تور ارمنستان زمستان,تور ارمنستان,نرخ ویژه تور ارمنستان دی بهمن اسفند

قیمت تور ارمنستان دی بهمن اسفند,تورهای خوب ارمنستان

آفر تور ارمنستان دی بهمن اسفند,قیمت تور ارمنستان زمستان

تور ارمنستان دی,نرخ ویژه تور ارمنستان دی,آفر تور ارمنستان دی

بهترین تورهای ارمنستان دی ماه,قیمت تور ارمنستان دی

تورهای خوب ارمنستان دی,تورهای ارمنستان مالزی دی

تور ارمنستان بهمن,قیمت تور ارمنستان بهمن,تور لحظه آخری ارمنستان بهمن

تور ارمنستان تعطیلات بهمن ماه,رزرو تور ارمنستان بهمن,تورهای ارزان ارمنستان بهمن

نرخ ویژه تور ارمنستان بهمن,بهترین تورهای ارمنستان بهمن,آفر تور ارمنستان بهمن

تور ارمنستان اسفند,تورهای ارزان ارمنستان اسفند,تور لحظه آخری ارمنستان اسفند

تور ارمنستان زمستان,تور ارمنستان اسفند ماهنرخ ویژه تور ارمنستان اسفند

بهترین قیمت تور ارمنستان اسفند,رزرو تور ارمنستان اسفند,آفر تور ارمنستان اسفند,قیمت تور ارمنستان اسفند

تور ارمنستان بهار,بهترین تورهای ارمنستان بهار,تورهای خوب ارمنستان بهار

تور ارمنستان عید نوروز,تور ارمنستان تعطیلات عید,نرخ تور ارمنستان بهار,تور ارمنستان فروردین

قیمت تور ارمنستان بهار,آفر تور ارمنستان بهار,تور ارمنستان اردیبهشت,تور ارمنستان خرداد,تور ارمنستان تعطیلات نوروز

تور ارمنستان فروردین,تور ارمنستان بهار,تور ارمنستان عید نوروز,قیمت تور ارمنستان فروردین

بهترین قیمت تورهای ارمنستان فروردین,تور ارمنستان تعطیلات عید نوروز,نرخ ویژه تور ارمنستان فروردین

تور لحظه آخری ارمنستان فروردین ماه,نرخ تور ارمنستان فروردین,تورهای ارزان ارمنستان فروردین,رزرو تور ارمنستان فروردین

تور ارمنستان اردیبهشت,معرفی بهترین تور ارمنستان بهار,تور لحظه آخری ارمنستان اردیبهشت

قیمت تور ارمنستان اردیبهشت,تور ارمنستان اردیبهشت ماه,بهترین تورهای ارمنستان ویژه اردیبشهت ماه

آفر تور ارمنستان اردیبهشت,نرخ ویژه تور ارمنستان اردیبهشت,رزرو تور ارمنستان اردیبهشت ماه