آبشار کورشونلو آنتالیا

آبشار کورشونلو آنتالیا (Kursunlu Waterfalls Antalya) در 19 کیلومتری آنتالیا قرار دارد. این منطقه دارای 1449 هکتار مساحت بوده و در تاریخ 21 مه 1991 توسط وزارت محیط زیست و جنگل به عنوان پارک جنگلی اعلام شد. آبشار کورشونلو آنتالیا در وسط یک جنگل کاج با زیبایی های منحصر به فردی قرار دارد که اطراف آن محل مناسبی برای تفریح بوده که حدود 20 دقیقه با ماشین از مرکز آنتالیا فاصله دارد. 

 

آبشار کورشونلو آنتالیا 

تصویر آبشار کورشونلو آنتالیا

آبشار کورشونلو آنتالیا 

تصویر آبشار کورشونلو آنتالیا

آبشار کورشونلو آنتالیا 

تصویر آبشار کورشونلو آنتالیا

آبشار کورشونلو آنتالیا 

تصویر آبشار کورشونلو آنتالیا